• Regulaminy

Zgłaszanie reklamacji

Szanowni Państwo,

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej kierując je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczna na adres mail: [email protected]

W celu pisemnego złożenia reklamacji należy wypełnić poniższą Kartę Reklamacji:

Karta ReklamacjiPOBIERZ

Wszystkie zgłoszenia reklamacji powinny zawierać dokładne dane teleadresowe Kupującego, numer zamówienia, WZ lub faktury zakupowej, opis zgłaszanego uszkodzenia/zgłaszanej wady, dokładną ilość produktu z zauważoną wadą (nazwa produktu, ilość sztuk wraz z wymiarami), roszczenia i oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

Informujemy, że w celu szybkiego procesu obsługi reklamacji Kupujący ma obowiązek zapewnić dostęp do produktów będących przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego oraz przekazać Sprzedawcy wszelkie niezbędne dokumenty (faktura zakupu, WZ z adnotacjami o zauważonych uszkodzeniach, a w przypadku produktów, na które została udzielona Gwarancja – Druk Gwarancji podpisany i opieczętowany przez Sprzedawcę i ewentualnie dystrybutora) oraz informacje na temat okoliczności zauważenia uszkodzenia/wady.

Zobowiązujemy się, że w ciągu 14 dni poinformujemy Kupującego o zarejestrowaniu reklamacji.

Dokonamy oględzin zgłoszonego do reklamacji materiału w terminie 14 od daty zgłoszenia, jeżeli będzie to niezbędne.

Zobowiązujemy się do podjęcia decyzji w sprawie zasadności zgłoszenia w terminie 30 od daty odbycia wizji lokalnej, a w przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych poinformujemy Kupującego o sposobie i terminie usunięcia usterki/wady.

Powrót do listy