Konstrukcja zgrzewana południe (POZIOM) S-L – dłuższy bok