Konstrukcja zgrzewana południe (PION) S-L – dłuższy bok